ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Η.Φ.Η) ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

Αναρτήθηκε στις 10/05/2021, στην κατηγορία Ενημέρωση Πολιτών

Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης είναι μονάδα ημερήσιας φιλοξενίας ηλικιωμένων που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κ.λ.π.) και αποσκοπεί στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και των άλλων μελών της  οικογένειας.

Δείτε περισσότερα