Κλήρωση για την ανάδειξη τεχνικών μελών που θα μετάσχουν στην Προσωρινή-Οριστική Παραλαβής έργου

Αναρτήθηκε στις 4/07/2022, στην κατηγορία Δελτία Τύπου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης για την ανάγκη σύστασης τριμελούς επιτροπής Προσωρινής-Οριστικής παραλαβής του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ”