ΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΙΤΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ”

Αναρτήθηκε στις 7/07/2023, στην κατηγορία Τεχνική Υπηρεσία

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί για την ανάδειξη του Προέδρου και του αναπληρωτή του καθώς και για τακτικά και αναπληρωματικά μέλη

Επισυναπτόμενα