MULTI-SPORT

“MULTI-SPORT, διεπιστημονικές ενότητες για μια υγιή, ασφαλή και ολοκληρωμένη προσέγγιση του αθλητισμού”


Περίληψη του προγράμματος


Το πρόγραμμα MULTI-SPORT κατέστησε δυνατή τη δικτύωση των βέλτιστων πρακτικών των συμμετεχουσών περιοχών με σκοπό την προώθηση μιας επαρκούς προσέγγισης της βασικής κινητικής δραστηριότητας των παιδιών ηλικίας 5-7 ετών. Ειδικότερα, το έργο επικεντρώθηκε στην ανάγκη δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου συστήματος τοπικής δράσης που θα διαχειρίζεται μέσω της ενεργοποίησης αποτελεσματικών συνεργειών μεταξύ τοπικών θεσμών, αθλητικών ενώσεων, εθελοντών, σχολείων, γιατρών και οικογενειών.

Το έργο προωθείται από τον Δήμο Καστελνόβο νε’ Μόντι ( Castelnovo ne’ Monti) ως επικεφαλή  ενός ευρωπαϊκού δικτύου αποτελούμενου από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της Ιταλίας, της Ελλάδας και της Κροατίας.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus + Sport.
Γενικοί και ειδικοί στόχοι

Το MULTI-SPORT επικεντρώνεται στις πρακτικές για την ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων, προτρέποντας τα παιδιά ηλικίας 5-7 ετών να ανακαλύψουν  το σώμα τους και να γνωρίσουν τις δυνατότητές τους να εντοπίσουν τις αθλητικές δραστηριότητες που ταιριάζουν καλύτερα στα χαρακτηριστικά και τα ενδιαφέροντά τους. Με την ανάπτυξη δεξιοτήτων ισορροπίας και συντονισμού, μαθαίνουν να σέβονται και να διαχειρίζονται σωστά το σώμα τους και να αποκτούν τεχνικές που αποτελούν τη βάση συγκεκριμένων αθλημάτων. Οι κινητικές δεξιότητες επιτρέπουν υψηλότερες επιδόσεις σε σωματικές δραστηριότητες, ακόμα και όταν μεγαλώνουν τα παιδιά.
Ειδικότερα, το πρόγραμμα είχε ως στόχο:


• την  προώθηση του ρόλου του αθλητισμού όσον αφορά την προσωπική ανάπτυξη και τη σωματική και ψυχική ευεξία
• την προώθηση της σωματικής δραστηριότητας που βελτιώνει την υγεία
• να ευνοεί την πρόσβαση στον αθλητισμό για όλους και τον αθλητισμό ως στοιχείο κοινωνικής ένταξης
• τη διάδοση θετικών αρχών και αξιών, όπως: αλληλεγγύη, σεβασμός, δίκαιο παιχνίδι, αίσθημα συμμετοχής
• να τονίσει τη σημασία των κατάλληλων προγραμμάτων φυσικής αγωγής
• την προώθηση μιας υγιούς, ασφαλούς και πλήρους προσέγγισης στον αθλητισμό.
• την ανάπτυξη των θεμελιωδών δεξιοτήτων ως βάση για την άσκηση κάθε είδους αθλητισμού
• την ενίσχυση του ρόλου των εθελοντών στον τομέα αυτό.


Στρατηγικές

Αυτές οι πρακτικές δεν αποσκοπούν στην ενθάρρυνση του ανταγωνιστικού πνεύματος και στην επιλογή ενός συγκεκριμένου αθλήματος έναντι ενός άλλου, αλλά μάλλον στη συμμετοχή σε πολύπλευρα, εξειδικευμένα και διεπιστημονικά παιχνίδια, ευνοώντας τη συνεργασία για την επιδίωξη ενός ομαδικού αποτελέσματος. Θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία να βιώσουμε τη στάση των παιδιών μέσω διαφορετικών παιχνιδιών, ώστε να μπορούν να επιλέξουν τη δραστηριότητα που ταιριάζει καλύτερα στα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές τους.

Για να διασφαλιστεί η ποιότητα των πρακτικών αθλητικής εκπαίδευσης, το πρόγραμμα τονίζει τη σημασία της συμμετοχής εμπειρογνωμόνων, όπως είναι οι πτυχιούχοι Αθλητικών Επιστημών με τη λειτουργία των “Αθλητικών Εκπαιδευτών”, πλαισιωμένοι από αθλητικούς τεχνικούς για συγκεκριμένες δραστηριότητες.

Οι πρακτικές MULTI-SPORT ασχολούνται επίσης με την ανάγκη εξασφάλισης ισότιμης πρόσβασης στον αθλητισμό για όλους, συμπεριλαμβανομένων των μειονεκτουσών ομάδων και – μεταξύ αυτών – των ατόμων με αναπηρίες.
Το MULTI-SPORT στοχεύει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της ανάπτυξης κινητικών δεξιοτήτων για την πρόληψη ασθενειών που οφείλονται στην έλλειψη κίνησης (υπερβολικό βάρος, παχυσαρκία, καρδιοαγγειακές παθήσεις, διαβήτη, αρθρώσεις, κλπ.).

Το πρόγραμμα προωθεί επίσης την εκπαίδευση παιδιών ηλικίας 5-7 ετών για την ανάπτυξη συνεκτικών κοινωνικών συμπεριφορών, υιοθετώντας τη σημασία των κανόνων στις αθλητικές δραστηριότητες. Πράγματι, θεωρείται σημαντικό να επικεντρωθούμε όχι μόνο στις σωματικές δραστηριότητες αλλά και στη διάδοση γενικότερων αξιών και στάσεων: προώθηση του σεβασμού, τόσο για τους άλλους όσο και για τους κανόνες, της αρχής του «ευ αγωνίζεσθαι», της έννοιας της ομαδικής συμμετοχής, κ.λπ.

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η ενεργός συμμετοχή των Δήμων και των αθλητικών οργανώσεων / συλλόγων και η σύγκριση με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη (συμπεριλαμβανομένων των οικογενειών, των εκπαιδευτών, των εκπαιδευτικών κ.λπ.) προκειμένου να αναπτυχθούν λύσεις που λαμβάνουν υπόψη διαφορετικές απόψεις και, κατά συνέπεια, πιο ολοκληρωμένες και αποδοτικές.

Αναγνωρίζεται η σημασία των εθελοντών στον τομέα του αθλητισμού. Με την προώθηση της αγάπης για τον αθλητισμό γενικά, στοχεύουν επίσης  στο να δημιουργήσουν δεσμό με νέους αθλητές. Η ελπίδα είναι ότι αυτός ο δεσμός θα διαρκέσει ακόμα και όταν μεγαλώσουν και θα τους οδηγήσει, από την πλευρά τους, να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο ως εθελοντές στους εμπλεκόμενους οργανισμούς.
 

Φορείς υλοποίησης και εταίροι

Το πρόγραμμα υλοποιείται από αθλητικούς συλλόγους και δήμους, διότι στοχεύει στην ανάπτυξη τοπικών δημόσιων-ιδιωτικών δικτύων με στόχο την προώθηση πρακτικών αθλητικών πρωτοβουλιών για παιδιά ηλικίας 5-7 ετών.
Ειδικότερα, το έργο υλοποιείται από το ακόλουθο εταιρικό  σχήμα:


• Δήμος Castelnovo ne’ Monti (Italia) – Επικεφαλής συνεργάτης
• Polisportiva Quadrifoglio a.s.d.(Italia)
• A.S.D. L.G. Competition (Italia)
• Ένωση γυμναστών  Βορείου Ελλάδας (Ελλάδα)
• Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης (Ελλάδα)
• Αθλητικός Σύλλογος για ΑΜΕΑ Ριέκα (Κροατία)


Δραστηριότητες και αποτελέσματα

Ομάδα Δράσης. Σε κάθε περιοχή, οι εταίροι δημιούργησαν μια Τοπική Ομάδα Δράσης (που συγκροτήθηκε από εκπροσώπους αθλητικών σωματείων, δασκάλους,  γονείς, γιατρούς, ψυχολόγους κλπ.) και συμμετείχαν στην ανάλυση των τοπικών αναγκών και πρακτικών για την έναρξη της υγιούς, ασφαλούς και ολοκληρωμένης άθλησης  για παιδιά ηλικίας 5-7 ετών.

Εκπαιδευτική επίσκεψη. Κάθε περιοχή πραγματοποίησε μια εκπαιδευτική επίσκεψη(τρεις συνολικά) για την ανάπτυξη σχέσεων και δικτύωσης και τη βελτίωση των τοπικών πρακτικών μέσω της σύγκρισης και της ανταλλαγής. Η παρατήρηση των τοπικών καλών πρακτικών σε κάθε περιοχή ενθάρρυνε τη σύγκριση μεταξύ των εταίρων και επέτρεψε να γνωρίσουμε τους ανθρώπους που πραγματικά συμμετέχουν στις δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των εθελοντών και των μελών των αθλητικών σωματείων.

Αναφορά καλών πρακτικών και πολιτικών συστάσεων. Κάθε περιοχή έχει συντάξει μια έκθεση σχετικά με τις δικές της καλές πρακτικές και τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τις εκπαιδευτικές επισκέψεις και τη σύγκριση με τους εταίρους, οι οποίες επεξεργάστηκαν σε μια σύνθεση της εμπειρίας MULTI-SPORT. Επιπλέον, με βάση αυτές τις πληροφορίες, έγινε ένας προβληματισμός για τον προσδιορισμό των κύριων στοιχείων που πρέπει να λάβουν υπόψη οι ενδιαφερόμενοι φορείς από άλλες περιοχές για να επαναλάβουν αυτή την εμπειρία. Τα στοιχεία αυτά συγκεντρώθηκαν στο έγγραφο με τίτλο “Πολιτικές συστάσεις”.


Διάρκεια του σχεδίου

Από τον Ιανουάριο του 2018 έως τον Ιούνιο του 2019 (18 μήνες).

Προϋπολογισμός

€ 55.625 (εκ των οποίων € 54.500,00 χρηματοδοτούνται)
 

www.comune.castelnovo-nemonti.re.it/progetto-europeo-multi-sport/