Νέο ωράριο στα ΚΕΠ του Δήμου

Αναρτήθηκε στις 6/09/2021, στην κατηγορία Ενημέρωση Πολιτών

Με νέο ωράριο λειτουργούν τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών στο δήμο μας από τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021. Σύμφωνα με τα κατά το νόμο οριζόμενα το ωράριο και ο τρόπος λειτουργίας των ΚΕΠ του δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης ορίζονται ως εξής :

(α) Από Δευτέρα έως Παρασκευή από 07:30 έως 20:00 και με ώρες εξυπηρέτησης κοινού από 8:00 έως 19:30.

(β) Σάββατο από 8:00 έως 14:00 και με ώρες εξυπηρέτησης κοινού από 8:00 έως 13:30.

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι η εξυπηρέτηση των πολιτών μπορεί να πραγματοποιηθεί για το σύνολο των διαδικασιών που διεκπεραιώνονται από τα ΚΕΠ χωρίς ραντεβού αλλά με την τήρηση σειράς προτεραιότητας καθώςη είσοδος εντός των ΚΕΠ θα πραγματοποιείται τηρουμένων των κατά περίπτωση ισχυόντων μέτρων προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις χωρικές συνθήκες των ΚΕΠ.

Πολίτες που επιθυμούν την εξυπηρέτησή τους με ραντεβού ενημερώνουμε ότι διατηρείται η δυνατότητα εξυπηρέτησης του κοινού με ραντεβού, είτε με τηλεφωνική προσυνεννόηση είτε ηλεκτρονικά μέσω της διεπαφής πολίτη (rantevou.kep.gov.gr) με το εξής ωράριο: Δευτέρα έως Παρασκευή από 8:15 έως 19:15.

Τέλος υπενθυμίζουμε ότι παρέχεται η δυνατότητα ραντεβού με τηλεδιάσκεψη είναι δυνατή η εξ’ αποστάσεως εξυπηρέτηση, μέσω τηλεδιάσκεψης, με τη χρήση της πλατφόρμας απομακρυσμένης εξυπηρέτησης (MyKEPLive) από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8:15 έως 14:30. Η εξυπηρέτηση πολιτών στα ΚΕΠ το Σάββατο θα γίνεται μόνο με φυσική παρουσία χωρίς προηγούμενο ραντεβού.