Ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Ε.Σ. ΕΛΙΚΑΣ Προκηρύσσει τη θέση ενός υπαλλήλου γραφείου με μερική απασχόληση, για την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της Διεύθυνσης.

Αναρτήθηκε στις 7/06/2021, στην κατηγορία Δελτία Τύπου

Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει:

  • Συναφές, με τα αντικείμενα του ΕΟΕΣ ΕΛΙΚΑΣ, πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
  • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας με τη σχετική πιστοποίηση
  • Πιστοποίηση ECDL  
  • Επιθυμητή η εργασιακή εμπειρία στη διαχείριση, υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με τη συνημμένη στην παρούσα, αίτηση, θα πρέπει να υποβάλουν αντίγραφο του τίτλου σπουδών τους, αντίγραφο πιστοποίησης άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας αντίγραφο του ECDL και συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα.

Επισυναπτόμενα