Ο ρόλος των Εθνικών Επιτροπών Συντονισμού στο πλαίσιο του Έργου Rtransform

Αναρτήθηκε στις 2/03/2023, στην κατηγορία Ενημέρωση Πολιτών

Στο πλαίσιο του διακρατικού έργου με τίτλο: «Roma Women transforming the educational systems around Europe through their social and political mobilizations – (Romnia Transform – RTRANSFORM : Οι γυναίκες Ρομά μετατρέπουν τα εκπαιδευτικά συστήματα σε όλη την Ευρώπη μέσω της κοινωνικής και πολιτικής κινητοποίησής τους)», του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, που συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (https://rtransform.eu/), ο δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης αποτελεί εταίρο ενός πολυδύναμου συνεργατικού σχήματος, όπου συμμετέχουν φορείς από την Ισπανία, την Ουγγαρία, την Αγγλία και τη Βουλγαρία. Κύριος στόχος του έργου είναι η ενδυνάμωση και η ενίσχυση της συμμετοχής γυναικών Ρομά στην εκπαίδευση ως βασική προϋπόθεση της κοινωνικής ένταξης μέσω της εφαρμογής της καλής πρακτικής των Συναντήσεων που προάγει τις φωνές των γυναικών από το τοπικό επίπεδο προς τα κέντρα λήψης αποφάσεων και χάραξης πολιτικών.

Δείτε περισσότερα στο συνημμένο