Ολοκληρώνεται η ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων του δήμου

Αναρτήθηκε στις 9/09/2022, στην κατηγορία Ενημέρωση Πολιτών

Μπαίνουν οι τελευταίες “πινελιές”στις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης των διδακτηρίων που στεγάζονται τα 1ο Γυμνάσιο-1ο ΕΠΑΛ Αμπελοκήπων και 13ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων.

Τα έργα συνολικού προϋπολογισμού 975.191,52€ περιλαμβάνουν για το μεν διδακτήριο του 1ου Γυμνασίου-1ου ΕΠΑΛ

(α) τη θερμομόνωση του δώματος του κτιρίου,

(β) την αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια-υαλοπίνακες) με νέα χαμηλού συντελεστή θερμοπερατότητας,

(γ) την αναβάθμιση του τεχνητού φωτισμού,

(δ) την εγκατάσταση αντιστάθμισης στο σύστημα της θέρμανσης και την προμήθεια από τον Δήμο Aμπελοκήπων – Μενεμένης ενός Φωτοβολταϊκού συστήματος (Φ/Β) και ενός ολοκληρωμένου συστήματος (net metering) ενεργειακής διαχείρισης

για το δε κτίριο του 13ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων

(α) τη θερμομόνωση του δώματος του κτιρίου,

(β) την αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια-υαλοπίνακες) με νέα χαμηλού συντελεστή θερμοπερατότητας,

(γ) την αναβάθμιση του τεχνητού φωτισμού,

(δ) την εγκατάσταση αντιστάθμισης στο σύστημα της θέρμανσης και την προμήθεια από τον Δήμο Aμπελοκήπων – Μενεμένης ενός Φωτοβολταϊκού συστήματος (Φ/Β) και ενός ολοκληρωμένου συστήματος (net metering) ενεργειακής διαχείρισης.

Η χρηματοδότηση των έργων γίνεται από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» στον Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ04. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).