ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ-ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αναρτήθηκε στις 2/12/2014, στην κατηγορία Προσλήψεις - Προκηρύξεις

2/12/2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ…