ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

Αναρτήθηκε στις 20/09/2016, στην κατηγορία Προσλήψεις - Προκηρύξεις

20/9/2016

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων, για 3.337 θέσεις εργασίας του «Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα, σε 17 Δήμους (Επιβλέποντες Φορείς) συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων – Α΄ κύκλος». Αναρτήθηκε σήμερα 19 Σεπτεμβρίου 2016 στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, στην ενότητα «Προγράμματα Απασχόλησης – Προγράμματα Κοινωφελούς. Χαρακτήρα» ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων και ο Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων Ανέργων του «Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα, για 3.337 θέσεις εργασίας, σε 17 Δήμους (Επιβλέποντες Φορείς) συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων– Α΄ κύκλος», ύστερα από σχετική Απόφαση της Διοικήτριας του ΟΑΕΔ καθ. Μαρίας Καραμεσίνη.

Δείτε περισσότερα…

Πίνακας Αποκλειόμενων…

Πίνακας Επιτυχόντων…

Οδηγός Εφαρμογής…