Παρουσίαση καλής πρακτικής του Δήμου Αμπελοκήπων- Μενεμένης στο URBACT e-University

Αναρτήθηκε στις 11/02/2022, στην κατηγορία Ενημέρωση Πολιτών

Το διάστημα 1-3 Φεβρουαρίου 2022 έλαβαν χώρα οι εργασίες του URBACT e- University 2022. Πρόκειται για μια σειρά εκδηλώσεων οι οποίες επικεντρώνονται στην υποστήριξη των πόλεων που συμμετέχουν στο δίκτυο URBACT, με στόχο την προώθηση της βιώσιμης ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης σε όλη την Ευρώπη.

Σε συνέχεια του e-University 2020 που εστίασε στην παρουσίαση της διαδικασίας σχεδιασμού ενός πλάνου δράσης, το e-University 2022 επικεντρώθηκε στη βελτίωση της ικανότητας των πόλεων να υλοποιούν Ολοκληρωμένα Σχέδια Δράσης.

Στο πλαίσιο αυτό, την Τρίτη, 1 Φεβρουαρίου 2022 ο Δήμος Αμπελοκήπων- Μενεμένης προσκλήθηκε να παρουσιάσει ως καλή πρακτική την εμπειρία του από την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης του Δήμου για την Πρόωρη Εγκατάλειψη από την Εκπαίδευση κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο.

Στην εκδήλωση την οποία παρακολούθησαν εκπρόσωποι από όλη την Ευρώπη, ο Δήμος είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τα εμπόδια και τις προκλήσεις που αντιμετώπισε κατά την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης, τη μεθοδολογία και τον τρόπο εργασίας του, τα αποτελέσματα των προσπαθειών του και την προστιθέμενη αξία του έργου για τον Δήμο.

Η αποστολή του URBACT είναι να δώσει τη δυνατότητα στις πόλεις να συνεργαστούν και να αναπτύξουν ολοκληρωμένες λύσεις σε κοινές αστικές προκλήσεις, μέσω δικτύωσης, διδαχής από τις εμπειρίες του άλλου, αντλώντας διδάγματα και εντοπίζοντας καλές πρακτικές για τη βελτίωση των αστικών πολιτικών.

Όποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να παρακολουθήσει την Εκδήλωση στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=vDErdjVoBY&list=PLi7JLNLCQuAJSNn2PSJBw73gR_ppZG_fK&index=2