Πίνακας επανακατάταξης δε διαμεσολαβητών της θέσης 104 της σοχ 1/2017

Αναρτήθηκε στις 2/01/2019, στην κατηγορία Προσλήψεις - Προκηρύξεις

2/1/2019

Πίνακας επανακατάταξης δε διαμεσολαβητών της θέσης 104 της σοχ 1/2017 κατόπιν της συνεδρίασης της επιτροπής της περ. β της παράγ. 1 του ν 4520/2018

Πίνακας απορριπτέων 104

Πίνακας κατάταξης

Πρακτικό επιτροπής ΡΟΜΑ18/12/2018