ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2021 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ

Αναρτήθηκε στις 12/07/2021, στην κατηγορία Προσλήψεις - Προκηρύξεις

Αφορά τη θέση ένας / μία (1)  Ι.Δ.Ο.Χ.  υπάλληλος ειδικότητας ΤΕ  Bιβλιοθηκονόμων

Επισυναπτόμενα