ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ) ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/2021

Αναρτήθηκε στις 17/08/2021, στην κατηγορία Προσλήψεις - Προκηρύξεις

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ) ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/2021, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ :

  • 2  ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (εκσκαφέα – φορτωτή)
  • 10 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ (με άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • 13 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ