ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2019 για τέσσερις (4) Οδηγούς απορριμματοφόρων ΔΕ

Αναρτήθηκε στις 10/01/2020, στην κατηγορία Προσλήψεις - Προκηρύξεις

10/1/2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ  ΣΟΧ 1_2019 ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ (Με κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου)


ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ 1_2019 ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ (Με κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου)