ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΟΧ 1Α/2020

Αναρτήθηκε στις 22/09/2020, στην κατηγορία Προσλήψεις - Προκηρύξεις

22/9/2020

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΟΧ 1Α/2020 :Δυο (2) ΠΕ /ΤΕ Κοινωνικών Επιστημόνων και ενός (1)  ΠΕ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ  ΠΕ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΩΔ 02
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΕ ΤΕ Κοινωνικών Επιστημόνων ΚΩΔ 01
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  ΠΕ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΟΧ ΚΩΔ 02
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΤΕ Κοινωνικών Επιστημόνων ΣΟΧ  ΚΩΔ 01