ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΟΧ 2/2020

Αναρτήθηκε στις 15/09/2020, στην κατηγορία Προσλήψεις - Προκηρύξεις

11/9/2020

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΟΧ 2/2020 : έξι (6) ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (Με κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου) και έξι (6) ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩN

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ_ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ (κωδ 102)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ_ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (κωδ 103)