Πίνακες κατάταξης της ΣΟΧ4/2023 ανακοίνωσης για πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας Σχολικών Μονάδων με σύμβαση ορισμένου χρόνου

Αναρτήθηκε στις 28/08/2023, στην κατηγορία Προσλήψεις - Προκηρύξεις

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης ανακοινώνει τους Πίνακες κατάταξης της ΣΟΧ4/2023 ανακοίνωσης για πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας Σχολικών Μονάδων με σύμβαση ορισμένου χρόνου