ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

Πρόσκληση ΑΤ06 με τίτλο «Αστική Αναζωογόνηση» 

Ένταξη του έργου του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης με τίτλο «Ανάπλαση μονοδρόμηση τμημάτων των οδών Μεγ. Αλεξάνδρου και Χαλκίδη & ολοκλήρωση πολιτιστικού κέντρου Αμπελοκήπων “Καραπάντσειο”» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»


Πρόσκληση ΑΤ08  με τίτλο: ««Smartcities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19»

Ένταξη του έργου του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης με τίτλο «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες του Δήμου και ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών και συστημάτων έξυπνων πόλεων στο Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»