Προκήρυξη του ΑΣΕΠ για πρόσληψη 1468 μονίμων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα

Αναρτήθηκε στις 4/01/2022, στην κατηγορία Ενημέρωση Πολιτών

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η υπ’ αριθμ. 13Κ/2021 προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την πλήρωση 1468 θέσεων μονίμου προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ. Ακολουθεί συνημμένα το ΦΕΚ της προκήρυξης. Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 20 Ιανουαρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 7 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Επισυναπτόμενα