ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΑΛΑΤΙΟΥ

Αναρτήθηκε στις 4/12/2020, στην κατηγορία Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης στα πλαίσια των αναγκών του, πρόκειται να προβεί  στην ανάθεση «Προμήθεια ακατέργαστου αλατιού για αποχιονισμό χύμα» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Καλούνται λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετέχουν, να παραδώσουν στην Οικονομική Υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών) στο Δημαρχιακό Μέγαρο όροφος 1ος – γρ.6, τις προσφορές τους  σε σφραγισμένο φάκελο με πρωτόκολλο, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη  09-12-2020 και ώρα 11:00 π.μ..
Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα: Σαρακατσιάνου Γεωργία (τηλ. 2310.724621)
Τεχνική έκθεση