Προμήθεια ρυθμιστών κυκλοφορίας

Αναρτήθηκε στις 14/10/2013, στην κατηγορία Προσλήψεις - Προκηρύξεις

14/10/2013

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης στα πλαίσια των αναγκών του, πρόκειται να προβεί στην προμήθεια ρυθμιστών κυκλοφορίας, με διαδικασία απευθείας ανάθεσης.

Καλούνται λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν, να παραδώσουν στην Οικονομική Υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών) τις προσφορές τους το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 19-10-2013 και ώρα 13:00.

Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα:

Καλαμποκάς Μιχάλης (2313-300950)
Μητσού Κυριακή (2313-313643)