Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών διημέρευσης-ημερήσιας φροντίδας

Αναρτήθηκε στις 25/05/2022, στην κατηγορία Κοινωνική Πολιτική

Ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης  ενημερώνει τους δημότες ότι ο Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Διαταραχές Όρασης & Πρόσθετες Αναπηρίες, «ΣΥΖΩΗ», στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ», λειτουργώντας ως δικαιούχος της πράξης «ΚΔΗΦ – Συζωή»  με κωδικό ΟΠΣ 5001732, προσκαλεί άτομα με διαταραχές όρασης σε συνδυασμό με πρόσθετες αναπηρίες να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την παροχή υπηρεσιών διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας στο ΚΔΗΦ «Συζωή».

Περισσότερες πληροφορίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες διημέρευσης-ημερήσιας φροντίδας, καθώς και έντυπα για τη συμμετοχή μπορείτε να βρείτε στα συνημμένα έγγραφα.