Πρόσκληση συμμετοχής των πολιτών για τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου

Αναρτήθηκε στις 2/03/2023, στην κατηγορία Ενημέρωση Πολιτών

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης καλεί τους συμπολίτες να συμμετάσχουν στην ολοκλήρωση του στρατηγικού σχεδίου των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας που εκπονείται ήδη, με τη συμμετοχή τους στην συμπλήρωση διαδικτυακού ερωτηματολογίου το οποίο μπορούν να βρουν στο:

https://forms.gle/NJnRQ6KH666fqMn6A

Το παρόν ερωτηματολόγιο διενεργείται στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) του Δήμου Αμπελοκήπων- Μενεμένης.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, διαρκεί 5 λεπτά και οι απαντήσεις θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την εκπόνηση του ΣΑΠ.

Συμμετέχουμε όλοι ενεργά για το καλό του τόπου μας, για το καλό του δήμου μας.