Πρόσληψη δεκατριών (13) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης

Αναρτήθηκε στις 24/03/2022, στην κατηγορία Προσλήψεις - Προκηρύξεις

Ο Δήμος Αμπελοκήπων – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

ότι θα προβεί στην πρόσληψη δεκατριών  (13) ατόμων των κάτωθι ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των ανταποδοτικών υπηρεσιών του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης :

  •  1 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
  • 1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (εκσκαφέα – φορτωτή)
  • 1 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ (με άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και κάρτα  ψηφιακού ταχογράφου)
  • 10 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ -ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ