ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΦΑ)

Αναρτήθηκε στις 24/02/2024, στην κατηγορία Προσλήψεις - Προκηρύξεις

Ο Δήμος Αμπελοκήπων – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

ότι θα προβεί την πρόσληψη δεκαπέντε (15) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΦΑ) με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού  Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως 31-07-2024, για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2023-2024.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων :

από την Δευτέρα 26η  Φεβρουάριου 2024 έως και την Παρασκευή 08η Μαρτίου  2024

Έντυπα και περισσότερα στα επισυναπτόμενα…