Προσωρινά αποτελέσματα ανακοίνωσης ΣΟΧ 5/2019 της ΚΔΕΔΑΜ

Αναρτήθηκε στις 13/11/2019, στην κατηγορία Προσλήψεις - Προκηρύξεις

13/11/2019

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ