ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΦΑ

Αναρτήθηκε στις 14/02/2012, στην κατηγορία Προσλήψεις - Προκηρύξεις

14/2/2012

Πρακτικό Αξιολόγησης και Επιλογής

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ Κ.Φ.Α. 2012 ΚΔΕΔΑΜ

Ενστάσεις 2012