ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ Κ.Φ.Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Αναρτήθηκε στις 28/01/2015, στην κατηγορία Προσλήψεις - Προκηρύξεις

28/1/2015

Σήμερα 28/01/2015, και ώρα 10:00΄ π.μ. συνήλθε στα γραφεία της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ., η ορισμένη με την αρ. 60/2014 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. επιτροπή Αξιολόγησης, για να καταγράψει, αξιολογήσει & μοριοδοτήσει τις υποβληθείσες αιτήσεις και τελικώς να προτείνει τα προς επιλογή άτομα για την πλήρωση των είκοσι δύο (33) θέσεων που προκηρύχθηκαν. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ…

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ…