ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ3-2020

Αναρτήθηκε στις 2/12/2020, στην κατηγορία Προσλήψεις - Προκηρύξεις

2/12/2020

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ3/2020
ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ