ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ2/2023

Αναρτήθηκε στις 14/09/2023, στην κατηγορία Προσλήψεις - Προκηρύξεις

Δείτε τα πρώτα αποτελέσματα της Ανακοίνωησης ΣΟΧ2/2023 (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ) στα επισυναπτόμενα αρχεία

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 15-09-2023 ΕΩΣ 19-09-2023