Ψηφιακός γραμματισμός από το ΝΟΗΣΙΣ δωρεάν για άτομα από 65 ετών στον Δήμο Αμπελοκήπων- Μενεμένης

Αναρτήθηκε στις 2/12/2022, στην κατηγορία Κοινωνική Πολιτική

Το Τμήμα Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης σε συνεργασία με τα Κ.Α.Π.Η. του Δήμου προσφέρουν τη δυνατότητα σε άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω να συμμετάσχουν εντελώς δωρεάν στο πρόγραμμα Ψηφιακού Γραμματισμού στην Τρίτη Ηλικία.

Το πρόγραμμα Ψηφιακός Γραμματισμός στην Τρίτη Ηλικία αποτελεί μια συνεργασία του ΝΟΗΣΙΣ με την Αυτοτελή Διεύθυνση Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με εύκολο, κατανοητό και ψυχαγωγικό τρόπο εξοικειώνει τους εκπαιδευόμενους σε βασικές διεργασίες της ψηφιακής πύλης gov.gr, αλλά και άλλες ψηφιακές εφαρμογές. 

Δείτε περισσότερα στο συνημμένο