Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου

Αναρτήθηκε στις 19/04/2022, στην κατηγορία Ενημέρωση Πολιτών

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης κατά τη διάρκεια της τακτικής συνεδρίασης της Δευτέρας 18 Απριλίου 2022, ύστερα από εισήγηση του Δημάρχου Αμπελοκήπων-Μενεμένης Λάζαρου Κυρίζογλου αποφάσισε τα εξής:

Εκφράζει την αντίθεσή του στη μεταφορά, από τις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος στη Σίνδο στο αντίστοιχο των Σερρών, δύο δυναμικών τμημάτων (Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων), αλλά και την κατάργηση ενός (Μηχανικών Περιβάλλοντος), απολύτως συμβατών με τις ανάγκες της περιοχής (ΒΙΠΕΘ, Προστατευόμενη Περιοχή Natura), όπου εκπαιδεύονται σχεδόν 6.000 φοιτητές και διδάσκουν 60 μέλη ΔΕΠ. Η απόφαση της μεταφοράς είναι εκπαιδευτικά ανορθολογική, αναπτυξιακά λανθασμένη, πάρθηκε αιφνιδιαστικά και χωρίς καμία διαβούλευση με την τοπική κοινωνία.