Σχολικές δράσεις Βιωματικής Εκπαίδευσης για τη Βιώσιμη και Ασφαλή Κινητικότητα στο Δήμο

Αναρτήθηκε στις 14/12/2022, στην κατηγορία Ενημέρωση Πολιτών

Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης για την προώθηση και ενίσχυση της βιώσιμης και ασφαλούς κινητικότητας, το Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού διοργανώνει σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό ΕΝΟΔΙΑ, πρόγραμμα βιωματικής εκπαίδευσης για τη βιώσιμη και ασφαλή κινητικότητα των μαθητών/τριών Δημοτικών σχολείων του Δήμου.

Στόχος του Δήμου είναι η εκπαίδευση και προώθηση της ασφαλούς μετακίνησης και οδικής συμπεριφοράς, η οποία οδηγεί σε μια βιώσιμη και ασφαλή καθημερινότητα με σωστή οδηγική συνείδηση. Δευτερευόντως, η προβολή και ανάδειξη καλών πρακτικών, που ευαισθητοποιούν τους μαθητές/τριες σε θέματα αστικής κινητικότητας, οδικής ασφάλειας και συμπεριφοράς.

Τη Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η εναρκτήρια εκπαίδευση στο πλαίσιο του προγράμματος, που θα υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2022-2023, με εξαιρετικά παιδαγωγικά οφέλη.

Το Πρόγραμμα Βιωματικής Εκπαίδευσης παρέχεται δωρεάν για τους μαθητές/τριες Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης των Δημοτικών σχολείων και περιλαμβάνει τη θεωρητική και τη βιωματική εκπαίδευση για κάθε σχολική μονάδα. Η βιωματική εκπαίδευση περιλαμβάνει τρεις κύκλους και αφορά την εκπαίδευση με χρήση λεωφορείου για ασφαλείς μετακινήσεις ως επιβάτης, πεζός και ποδηλάτης, την πορεία με ποδήλατα σε ειδικά διαμορφωμένο «Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής», τους κανόνες ασφαλούς μετακίνησης των πεζών και τροχοφόρων και την παροχή πρώτων βοηθειών πρόληψης και αντιμετώπισης μικροτραυματισμών.