Αδέσποτα Ζώα προς Υιοθεσία

Αδέσποτα Ζώα προς Υιοθεσία

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το αρμόδιο τμήμα του Δήμου στα τηλέφωνα 2310729270 και 2310729275 ή με τα Φιλοζωικά Σωματεία που εδρεύουν στο Δήμο μας.