ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Αναρτήθηκε στις 11/10/2019, στην κατηγορία Προσλήψεις - Προκηρύξεις

11/10/2019

Η Κοινωφελής δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης(Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.) ανακοινώνει την πρόσληψη 26 Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2019-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ4-2019
ΑΙΤΗΣΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 13-10-2019 ΕΩΣ 22-10-201