ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Αναρτήθηκε στις 9/05/2017, στην κατηγορία Προσλήψεις - Προκηρύξεις

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2017

Έντυπο αίτησης

Παράρτημα

Υπεύθυνη Δήλωση

Υποβολή αιτήσεων απο 10-05-2017 μέχρι 19-05-2017.