Συνεχίζονται οι εργασίες ανακατασκευής των πεζοδρομίων

Αναρτήθηκε στις 15/07/2021, στην κατηγορία Ενημέρωση Πολιτών

Συνεχίζονται οι συντηρήσεις πεζοδρομίων, κρασπέδων, ρείθρων και η κατασκευή ραμπών από το συνεργείο των οικοδόμων του Δήμου μας.