ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

Αναρτήθηκε στις 19/05/2022, στην κατηγορία Ενημέρωση Πολιτών

Με επιτυχία συνεχίζονται τα προγράμματα εκπαίδευσης Ενηλίκων που υλοποιεί το Τμήμα Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης.

Συγκεκριμένα, ξεκίνησαν από τις 18/05/2022 τα μαθήματα για το Τμήμα «Δημιουργία Ιστοσελίδας» μέσω τηλεκπαίδευσης.

Η υποβολή αιτήσεων για τα προγράμματα τη «Διαμόρφωση και Διακόσμηση Εσωτερικών Χώρων», «Ρώσικα για τον Τουρισμό» και «Βασικά Τούρκικα» συνεχίζονται και δημιουργούνται νέα τμήματα.

Για πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Δήμου.