Συντήρηση δημοτικών γηπέδων ποδοσφαίρου

Αναρτήθηκε στις 19/10/2022, στην κατηγορία Ενημέρωση Πολιτών

Ξεκίνησαν οι εργασίες συντήρησης του δημοτικού γηπέδου “Κωνσταντίνος Μιγκοτζίδης και του συνθετικού χλοοτάπητα του δημοτικού γηπέδου “Απόστολος Αστρεινίδης”. Στις εργασίες συντήρησης του “Απόστολος Αστρεινίδης” προβλέπεται ο πλήρης καθαρισμός από σκόνες, και λοιπούς ρύπους των ινών του χλοοτάπητα ενώ σε δεύτερη φάση προβλέπεται η συμπλήρωση κοκκώδους υλικού, η κόλληση κομματιών όπου απαιτείται καθώς και η διαγράμμιση του γηπέδου.