Τεχνική συνάντηση για την δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας

Αναρτήθηκε στις 7/04/2023, στην κατηγορία Ενημέρωση Πολιτών

Την Παρασκευή 7 Απριλίου, πραγματοποιήθηκε στο “Καραπάντσειο” Πολιτιστικό Κέντρο Αμπελοκήπων, Τεχνική Συνάντηση με θέμα «Η δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας στις τοπικές κοινωνίες και αναπτυξιακές πολιτικές».

Τη συνάντηση παρακολούθησαν στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης που ασχολούνται με ζητήματα προγραμματισμού και ανάπτυξης, περιβάλλοντος, μεταφορών και επικοινωνιών, κοινωνικής πολιτικής και πολιτικής ισότητα των φύλων, παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού, νέας γενιάς, συλλογικοί φορείς.

Στόχος της συνάντησης ήταν η ενίσχυση των γνώσεων των στελεχών από τις προαναφερθείσες Υπηρεσίες και Φορείς σχετικά με τη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας, αλλά και η ενδυνάμωσή τους για τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών και τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των Τεχνικών Συναντήσεων που διοργανώνει ως ανάδοχος του Υποέργου 1, “Ενημέρωση / Ευαισθητοποίηση για την προώθηση της εφαρμογής της δικαιωματικής προσέγγισης για την αναπηρία”, η Ένωση των εταιρειών «ΣΤΗΡΙΖΕΙΝ  ΙΚΕ – ΙΑΤΑΠ ΑΜΚΕ – ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε» για:

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν και απήφθηναν χαιρετισμό  η κα Αποστολίδου Μαρία, Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου, ο κ. Ρωσσακης Δημήτριος, εκπρόσωπος του αναδόχου του έργου και η κα Ζαφειροπούλου Φωτεινή, εκπρόσωπος της Ε.Σ.μεΑ. (Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία)