ΤΕΛΕΤΗ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ 7ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

Αναρτήθηκε στις 27/09/2022, στην κατηγορία Ενημέρωση Πολιτών