ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 5/2015

Αναρτήθηκε στις 15/12/2015, στην κατηγορία Προσλήψεις - Προκηρύξεις

15/12/2015

Τελικά αποτελέσματα Ανακοίνωσης ΣΟΧ 5/2015

Τελικός πίνακας επιτυχόντων