Τελικά αποτελέσματα προκήρυξης ΣΟΧ 1-2018 της ΚΔΕΔΑΜ

Αναρτήθηκε στις 9/11/2018, στην κατηγορία Προσλήψεις - Προκηρύξεις

9/11/2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ