ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ4/2022

Αναρτήθηκε στις 21/12/2022, στην κατηγορία Προσλήψεις - Προκηρύξεις

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ4/2022 ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΔΕΔΑΜ