ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ2-2020

Αναρτήθηκε στις 8/12/2020, στην κατηγορία Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί

Τελικός πίνακας κατάταξης ΣΟΧ2/2020