Ξεκινάει από σήμερα 20/1/2022 έως 7/2/2022 η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τον διαγωνισμό 13Κ/2022 του ΑΣΕΠ

Αναρτήθηκε στις 20/01/2022, στην κατηγορία Ενημέρωση Πολιτών

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η υπ’ αριθμ. 13Κ/2021 προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την πλήρωση 1468 θέσεων μονίμου προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ. Ακολουθεί συνημμένα το ΦΕΚ της προκήρυξης. Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 20 Ιανουαρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 7 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π. Διαβάστε το κείμενο της προκήρυξης στο συνημμένο έγγραφο.

Επισυναπτόμενα