Ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής της νέας πεζογέφυρας

Αναρτήθηκε στις 17/03/2023, στην κατηγορία Ενημέρωση Πολιτών

Ξεκινούν οι εργασίες κατασκευής της νέας μεταλλικής πεζογέφυρας σε αντικατάσταση της παλαιάς (70 και πλέον ετών) οξειδωμένης, ευρισκόμενης σε κατάσταση αποδιοργάνωσης και διάλυσης μεταλλικής πεζογέφυρας στην οδό Καλλιθέας (Αμπελόκηποι). Ένα νέο έργο που στόχο έχει την εξυπηρέτηση των δημοτών του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης παίρνει σάρκα και οστά.

Συνοπτικά το αντικείμενο του έργου αφορά την κατασκευή νέας μεταλλικής πεζογέφυρας, φωτιζόμενη κατά τις νυχτερινές ώρες, μήκους 91 μέτρων πάνω από τις σιδηροδρομικές γραμμές με κλιμακοστάσια από οπλισμένο σκυρόδεμα και την τοποθέτηση ανελκυστήρων για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ, ευπαθών ομάδων, ποδηλάτων κλπ στα δύο άκρα της πεζογέφυρας. Το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο του έργου ανέρχεται στο ποσό των €1.136.896,89 (χωρίς ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021.