Υλοποίηση Εκδηλώσεων (3ο & 4ο Multiplier Event) για την προβολή των αποτελεσμάτων του Έργου RTRANSFORM “Οι γυναίκες Ρομά μετατρέπουν τα εκπαιδευτικά συστήματα σε όλη την Ευρώπη μέσω της κοινωνικής και πολιτικής κινητοποίησής τους”

Αναρτήθηκε στις 17/11/2023, στην κατηγορία Κοινωνική Πολιτική

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου RTRANSFORM “Οι γυναίκες Ρομά μετατρέπουν τα εκπαιδευτικά συστήματα σε όλη την Ευρώπη μέσω της κοινωνικής και πολιτικής κινητοποίησής τους”, ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης πραγματοποίησε το πρωί της Τετάρτης 15 Νοεμβρίου 2023 στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου δύο Εκδηλώσεις (3ο και 4ο Multiplier Event) για την προβολή και τη διάχυση των αποτελεσμάτων του Έργου.

Στο πλαίσιο των δύο Εκδηλώσεων αρχικά παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα και τα παραδοτέα του Έργου. Στη συνέχεια, προβλήθηκε οπτικοακουστικό υλικό από τις Διαλογικές Συναντήσεις των γυναικών Ρομά στην Ελλάδα και το τελικό Συνέδριο του Έργου στις Βρυξέλλες. Παράλληλα, παρουσιάστηκε επιστημονικό άρθρο για το θεωρητικό πλαίσιο και τη μεθοδολογία των Διαλογικών Συναντήσεων ως καλή πρακτική για την κινητοποίηση των γυναικών Ρομά και την επανένταξη τους στην εκπαίδευση.

Επίσης, προβλήθηκαν μαρτυρίες και θετικά πρότυπα των ίδιων των γυναικών Ρομά που συμμετείχαν στις Διαλογικές Συναντήσεις στην Ελλάδα, καθώς και εμπειρίες των στελεχών που εργάστηκαν στο πλαίσιο του Έργου.

Ακολούθησε η παρουσίαση των πολιτικών συστάσεων, όπως αυτές αναδείχθηκαν μέσα από την υλοποίηση του Έργου. Όπως προέκυψε, η προώθηση των γυναικών Ρομά στην εκπαίδευση απαιτεί ολοκληρωμένες πολιτικές συστάσεις που θα λαμβάνουν υπόψη τους πολιτιστικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες που επηρεάζουν την πρόσβαση και τη συμμετοχή των γυναικών Ρομά στην εκπαίδευση.

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ανοιχτή συζήτηση και διάλογο, προωθώντας έτσι την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών σχετικά με την ενίσχυση της πρόσβασης των γυναικών Ρομά σε εκπαιδευτικούς πόρους και ευκαιρίες.

Από την υλοποίηση των δύο Εκδηλώσεων αναδείχθηκε η ανάγκη συνέχισης πρωτοβουλιών και δράσεων για την προώθηση των γυναικών Ρομά στην εκπαίδευση, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες τους όπως τις διατυπώνουν οι ίδιες, σε συνεργασία με φορείς της κοινωνίας των πολιτών, της τοπικής αυτοδιοίκησης, φορέων δημόσιας διοίκησης και εκπροσώπων του πολιτικού κόσμου.

Στις Εκδηλώσεις παραβρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Βασίλης Μανωλόπουλος, η Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Μαρία Αποστολίδου, εκπρόσωποι Παραρτημάτων Ρομά Κέντρων Κοινότητας, εκπρόσωποι Φορέων εκπαίδευσης, Συλλόγων, Ομάδων δράσης, ΑΜΚΕ και ΜΚΟ.