ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

Αναρτήθηκε στις 24/08/2022, στην κατηγορία Κοινωνική Πολιτική

          Ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης σας ενημερώνει ότι στα πλαίσια του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» (Άξονας Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας») θα πραγματοποιηθούν αιτήσεις-εγγραφές για τη φετινή χρονιά (έτος 2022) για όσους ενδιαφερόμενους επιθυμούν να ενταχθούν ως δικαιούχοι στο Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου.